teamcoaching

Teamcoaching

Uw team kan beter? En, wat vraagt dat van u als leidinggevende?
Met teamcoaching ontwikkelt een management -team samenwerkingscompetenties als resultaatgerichtheid, feedback geven en ontvangen, benutten van verschillen, onderhandelen en conflicthantering.

Q & Co coacht vanuit systeemdenken en met SAVI

Coachen vanuit systeemdenken is zoeken naar patronen in de interactie.
Hoe houdt een team ongewenst gedrag in stand? Welke opvattingen sturen dit gedrag?
Systeemdenken ontschuldigt: niemand is het schuld, iedereen heeft een aandeel.
Interactie maak je samen. Handige en helaas ook onhandige…

Hoe werkt Q & Co?

In een verkennend gesprek bespreken coach en leidinggevende de huidige teamsituatie en de gewenste resultaten.  Na SAVI Observatie & Analyse van het team tijdens een overleg geeft de coach het team feedback.
De leidinggevende en teamcoach ontwerpen samen het teamcoachtraject. Zij werken samen vanuit ieders functionele rol en verantwoordelijkheid. Zo zijn zij een lerend voorbeeld van eigenaarschap nemen en resultaatgerichte samenwerking.

Overweegt u teamcoaching? Neem contact op voor een verkennend gesprek.