teamcoaching

Teamcoaching

Uw team kan beter? En, wat vraagt dat van u als manager?
Met teamcoaching ontwikkelt een (management)team samenwerkingscompetenties als resultaatgerichtheid, feedback geven (en ontvangen!), benutten van verschillen, onderhandelen en conflicthantering.

Q & Co coacht vanuit systeemdenken en met SAVI

Coachen vanuit systeemdenken is zoeken naar patronen in de interactie.
Hoe houdt een team ongewenst gedrag in stand? Welke opvattingen sturen dit gedrag?
Systeemdenken ontschuldigt: niemand is het schuld, iedereen heeft een aandeel.
Interactie maak je samen. Handige en helaas ook onhandige…

Hoe werkt Q & Co?

In een verkennend gesprek bespreken coach en leidinggevende de huidige teamsituatie en de gewenste resultaten.  Na SAVI Observatie & Analyse van het team tijdens een overleg geeft de coach het team feedback.
De manager en teamcoach ontwerpen samen het teamcoachtraject. Zij werken samen vanuit ieders eigen positie en verantwoordelijkheid. Zo zijn zij lerend voorbeeld van eigenaarschap nemen en resultaatgerichte samenwerking.

Overweegt u teamcoaching? Neem contact op voor een verkennend gesprek.