teamcoaching

Teamcoaching

Je team kan beter? Wat vraagt dat van jou als leidinggevende?
Met teamcoaching ontwikkelt een (management)team vaardigheden als communicatie, doel voor ogen houden, feedback vragen en ontvangen, verschillen integreren, zaken doen en goed ruzie maken.

Q & Co werkt met SAVI en vanuit systeemdenken.

Coachen vanuit systeemdenken is werken met patronen in de interactie.
Interactiepatronen hebben grote impact op het werkklimaat en of een team de taak gedaan krijgt.
Systeemdenken ‘ontschuldigt’: niemand is het schuld, iedereen heeft een aandeel.
Interactie maak je samen. Handige en helaas ook onhandige…

Hoe werkt Q & Co?

We bespreken de huidige teamsituatie en de ontwikkeling die nodig is.
Na SAVI®-Observatie van een teamoverleg krijgt het team feedback over en inzicht in hun interactie.
Leidinggevende en teamcoach ontwerpen samen het teamcoachtraject.

Overweeg je teamcoaching? Neem contact op voor een verkennend gesprek.